The University of Arizona
Skip to Content

ZUNI INDIANS - FETISHES

Zuni fetish worship

Author: 
R. F. Kirk
Article Date: 
July 1943
Language: 
English
Subject Headings: 

Introduction to Zuni fetishism

Author: 
R. F. Kirk
Article Date: 
July 1943
Language: 
English
Subject Headings: 

Introduction to Zuni fetishism

Author: 
R. F. Kirk
Article Date: 
August 1943
Language: 
English
Subject Headings: 

Introduction to Zuni fetishism

Author: 
R. F. Kirk
Article Date: 
September 1943
Language: 
English
Subject Headings: 

Introduction to Zuni fetishism

Author: 
R. F. Kirk
Article Date: 
June 1943
Language: 
English
Subject Headings: 

Buffalo hunting fetish

Author: 
R. F. Kirk
Article Date: 
May 1950
Language: 
English
Subject Headings: